Medewerkers geven Prodex een dikke voldoende

Jaarlijks meet Prodex de tevredenheid van zowel de opdrachtgevers als de medewerkers. Aan het eind van dit lopende schooljaar  hebben wij onze medewerkers weer gevraagd naar hun mening over Prodex. De uitkomsten van ons onderzoek worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren.

Opvallend was dit jaar de zeer positieve reacties betreffende de invoering van de digitale urenregistratie. Als verbeterpunt nemen we mee dat het aantal contactmomenten nog beter moet worden afgestemd op de behoefte van de individuele werknemer. We vroegen de werknemers onder andere ons een cijfer te geven voor de totale dienstverlening. Met een 7,8 scoren we een dikke voldoende. Een mooie basis om op voort te borduren.

Het tevredenheidsonderzoek voor onze opdrachtgevers staat voor dit najaar gepland.